woensdag 8 april 2009

De KRW en de economie van het schap

Waterberging, grootschalige helofytenfilters, ecologische verbindingszones, beekherstel, natuurlijke buffers: de Kaderrichtlijn Water heeft in ieder geval tot gevolg dat we weer eens goed gaan nadenken over het waterbeheer van de toekomst. Dat geldt ook voor de kosten en baten van het oppervlaktewaterbeheer. Het inzichtelijk maken van deze kosten creëert kansen, zo leert de praktijk in waterschap Aa en Maas. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info op www.aaenmaas.nl.

Geen opmerkingen: