dinsdag 3 maart 2009

Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving

Er wordt heel wat af gemonitord in Nederland. Maar er moet en kan veel verbeterd worden aan de bestaande praktijk, wil de verkregen informatie nuttig zijn voor het beleid. Te vaak blijkt pas achteraf dat de verzamelde gegevens niet of minder bruikbaar zijn. Een doelmatig monitoringplan begint niet bij de vraag ‘wat wil ik monitoren?’, maar bij de vraag ‘welke informatie heb ik straks nodig?’ De gewenste informatie moet dus het uitgangspunt zijn. Met de oppervlaktewaterkwaliteit in de Noordelijke Friese Wouden als voorbeeld laat deze studie zien hoe een monitoringsplan opgezet zou kunnen worden.
Dit rapport bevat ook vijf essays die bijdragen aan de meningsvorming over doel en aanpak van monitoring. Negen voorbeelden illustreren diverse doelen en stadia van monitoring van de natuurlijke leefomgeving in Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: