donderdag 5 maart 2009

Kennisagenda voor een veilige delta

Negen kennisinstituten hebben het rapport 'Samen werken met kennis' opgesteld. Met daarin kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van de Deltacommissie (de Commissie Veerman). Het rapport is hiermee een kennisagenda voor de ontwikkeling van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening voor het Nederlandse deltagebied. Het rapport bevat een twaalftal aanbevelingen - van het Nederlandse veiligheidsniveau tot aan de bestuurlijke, juridische en financiële consequenties van de Deltacommissie-maatregelen – waarvoor afzonderlijke onderzoeksthema’s zijn geformuleerd. De voorstellen zullen zoveel mogelijk meegenomen worden in het Nationale Waterplan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | hoofdlijnen commissie Veerman | Nationaal Waterplan.

Geen opmerkingen: