dinsdag 3 maart 2009

De koers van STOWA 2009-2013

De strategienota 'Koers 2009-2013' beschrijft de opgaven waaraan Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) tot en met 2013 gaat werken, alsook de manier waarop de stichting dat wil doen. Motto daarbij is: 'van onderzoek halen naar kennis brengen'. STOWA wil optimaal aansluiten bij de kennisbehoeften van waterbeheerders en focust zich de komende periode nog meer op het implementeren van waterkennis in de praktijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | website STOWA.

Geen opmerkingen: