donderdag 5 februari 2009

Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

In het rapport wordt de klimaatvoetafdruk van de huishoudelijke waterketen weergegeven. Tevens worden mogelijkheden aangedragen om als watersector de eigen impact op het klimaat te verminderen. Daarvoor kunnen de drinkwater-, riolering- en afvalwatersector separaat een groot aantal (energie)maatregelen nemen. Maar voor een substantiƫle vermindering is het volgens de onderzoekers nodig integrale ketenmaatregelen te nemen, waarbij ook de gebruikers worden betrokken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: