donderdag 5 februari 2009

Het modelleren van algengroei

Aquatische ecosystemen worden de laatste tientallen jaren steeds vaker belast met nutriënten uit rioolzuiveringen, de landbouw en de industrie. Om te helpen de gevolgen te begrijpen en om toekomstige situaties te voorspellen, is in 1977 begonnen met de ontwikkeling van het wiskundige model BLOOM. Recente toepassingen betreffen de aanleg van de tweede Maasvlakte, analyse van de gevolgen van de stormvloedkering op de Lagune van Venetië en de milieu-effectrapportage van het Volkerak Zoommeer, waar het gaat om de vraag of dit zoet moet blijven of weer zout moet worden. Hans Los promoveert deze week op dit onderwerp. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: