vrijdag 6 februari 2009

Film 'Waterproof' belicht sociale kant van klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zullen Nederland hoe dan ook raken. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe klimaatverandering de samenleving zal beïnvloeden. Daarvoor is niet alleen kennis uit de levenswetenschappen nodig, maar ook uit de sociale wetenschappen. De film 'Waterproof' van Joshka Wessels brengt sociaalwetenschappelijk onderzoek rond het klimaat in beeld.
Eén van de onderzoeksprojecten in de film gaat over de vraag wat Nederland kan leren van landen waar regelmatig overstromingen zijn. Wessels: 'De onderzoekers hebben gekeken naar een ontwikkelingsland als Mozambique waar grote overstromingen en kustafkalving geen uitzonderingen meer zijn. Hoe gaan mensen daar om met de effecten van klimaatsverandering en wat kunnen wij als Nederlanders daarvan leren?' Verder belicht de film onderzoek naar de impact van klimaatsverandering op kusttoerisme en wordt er gekeken naar onderzoek dat zich richt op hoe de nationale binnenvaart in Nederland geraakt zal worden door de stijgende rivieren. Meer weten? Klik op | details | meer info | preview van 'Waterproof'.

Geen opmerkingen: