vrijdag 6 februari 2009

Overstromingen: Nederland niet voorbereid

Nederland is nog niet goed voorbereid op overstromingen. De voorbereidingen zijn de laatste twee jaar verbeterd, maar het is nog lang niet voldoende. Dat blijkt uit het eindrapport van Taskforce Management Overstromingen (TMO). Minister Guusje Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) namen het rapport 5 februari in ontvangst.
De TMO is eind 2006 door de regering ingesteld om voorbereidingen op overstromingen in Nederland te verbeteren. In het eindrapport zijn onder meer de resultaten van de landelijke oefenweek Waterproef opgenomen. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is veel werk verzet maar ‘er is nog zeer veel te doen’. Volgens de TMO is permanente aandacht nodig om inwoners en bedrijven bewust te maken en te houden op de risico’s. Zo moet regionaal om de twee jaar geoefend worden met overstromingen en landelijk eens per vier jaar. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | over Waterproef | website TMO Platform Overstromingen, met o.a. video van de reddingsdemonstratie Nijkerk.

Geen opmerkingen: