zaterdag 14 februari 2009

Nederland bereidt zich voor

Deze Adaptatie-special van Change magazine stelt de vraag: hoe kan Nederland zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? In diverse artikelen wordt op deze materie ingegaan, met titels als 'Adaptatie is primair een ontwerpopgave', 'Klimaatbestendige stad: van woorden naar daden', 'Wie beslist over investeringen', 'Klimaatverandering op perceelniveau' en 'We worden teruggeroepen door de natuur'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: