woensdag 11 februari 2009

'Draag regionaal en lokaal waterbeheer aan waterschappen over'

Een goede uitoefening van de waterstaatszorg is voor een land als Nederland van existentieel belang. Het is dan ook in de toekomst een verstandige keuze om het regionale en lokale waterbeheer aan waterschappen over te dragen, aangezien die het beste in staat zijn om het regionale en lokale waterbeheer institutioneel te waarborgen. Dit betoogt Herman Havekes in zijn proefschrift 'Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging, de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: