dinsdag 17 februari 2009

Hoogheemraadschap toont informatie over verontreiniging oppervlaktewater

Vanaf 11 februari kan men op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier informatie krijgen over de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Een en ander wordt mogelijk gemaakt met behulp van Google Maps.
Op de kaart zijn een aantal gekleurde ballonnen te zien. De punt van de onderzijde van de ballon wijst naar de locatie van de plaats waar de bepaling in het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. De kleur van de ballon geeft aan hoeveel maal de waterkwaliteitsnorm op die locatie gedurende een gekozen onderzoeksjaar is overschreden en geeft dus een indicatie van de mate van verontreiniging door deze middelen. Meer weten? Klik op Metingen waterkwaliteit.

Geen opmerkingen: