vrijdag 8 augustus 2008

Publicatieoverzichten

Het Planbureau voor de Leefomgeving is de meest recente wijziging in de lijst met instanties die in de Hydrotheek gebruikt wordt om per publicatie aan te geven welke organisatie (mede)auteur/opdrachtgever is. Met deze lijst kunt u per organisatie een publicatieoverzicht op uw scherm krijgen.

In het linkervenster van de Hydrotheek kunt u van alle STOWA-deelnemers - waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat - dergelijke overzichten gepresenteerd krijgen. Daarnaast kunt u van diverse andere water gerelateerde organisaties publicatieoverzichten oproepen via het linkervenster ‘Zoeken in de Hydrotheek’ – ‘Selecteer instantie-code’.

Een paar voorbeelden.
(Klikken op de naam van de organisatie toont een publicatieoverzicht van de betreffende organisatie).
Mist u een publicatie, of wilt u een publicatieoverzicht op uw website?
Neem contact op en stuur uw publicaties naar de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: