zondag 3 augustus 2008

Waterbeheer in een veranderend klimaat

Deze brochure richt zich op de berichtgeving in de media over klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het waterbeheer in Nederland. De berichtgeving is geïnventariseerd door bijna achthonderd uitspraken in koppen van artikelen in veel verschillende kranten en tijdschriften, verschenen in 2007, te verzamelen. Feiten en fictie worden van elkaar gescheiden. Er zijn uiteindelijk 80 stellingen geselecteerd die representatief zijn voor de uitspraken in de media. Deskundigen hebben vervolgens een reactie op die uitspraken geformuleerd. Al die reacties zijn ook in deze brochure geïntegreerd | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: