zaterdag 16 augustus 2008

100 jaar Rijn

De Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied heeft 100 jaar trends, waterstanden en andere statistieken samengevat in dit lijvige (Duitstalig) boek. Het boek is samengesteld als hulpmiddel om de gevolgen van de klimaatverandering voor het stroomgebied van de Rijn te helpen bepalen. Ook bieden de historische gegevens houvast voor waterbeheerders over maatregelen die in het verleden zijn genomen en de effecten daarvan. De studie is opgebouwd rond de Rijnafvoeren en de veranderingen zoals die zijn gemeten. Door de schat aan gegevens vormt het boek een goede grondslag voor discussie over de gevolgen van de klimaatverandering. Meer weten? Klik op | details.

Geen opmerkingen: