vrijdag 16 mei 2008

Loss of life due to floods

Overzichtsartikel over de kwantitatieve inschatting van het aantal slachtoffers als gevolg van overstromingen. Gegevensanalyse voor verschillende soorten overstromingen toont een relatie tussen sterfteaantallen en de ernst van de gevolgen van overstromingen en de mogelijkheden voor waarschuwing en evacuatie. Informatie van historische overstromingen is verzameld en geanalyseerd. De analyse van de beschikbare informatie is gedaan op verschillende niveaus (globaal, gebeurtenis en individueel). De bestaande methoden voor de schatting van het aantal slachtoffers voor de verschillende soorten overstromingen in verschillende regio's zijn kort besproken. Een nieuwe methode wordt voorgesteld voor de schatting van slachtoffers als gevolg van overstroming van laaggelegen gebieden die worden beschermd door dijken en duinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: