maandag 19 mei 2008

Dijkverlegging Westenholte, Zwolle

De provincie Overijssel is in november 2005 gestart met de planvoorbereiding voor de dijkverlegging Westenholte – Buurtschap Spoolde. Het gaat om het landinwaarts verleggen van de dijk langs de IJssel, nabij Zwolle, stroomafwaarts van de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal. De dijkverlegging heeft tot doel de hoogwaterstand bij Zwolle te verlagen. Nu ligt er een projectontwerp en een toelichting. Dit project is een zogenoemd koploperproject in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Meer lezen? Klik op | details | toelichting projectontwerp | projectontwerp tekening | website van de provincie.

Geen opmerkingen: