maandag 19 mei 2008

Klimaatbestendig bouwen op een Vinexterp

De komende dertig jaar worden er in de lage delen van ons land opnieuw veel woningen gebouwd. Willen we die extra beschermen tegen overstromingen door de aanleg van brede dijken die niet kunnen bezwijken? Of bouwen we ze liever hoog en droog? Op terpen-nieuwe-stijl bijvoorbeeld? Een vraagstuk dat niet alleen interessant is voor ingenieurs, maar ook voor planologen. Met de nodige urgentie ook, want de contouren van een klimaatbestendige inrichting van Nederland moeten nu al worden geschetst. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Waterland.net dossier: Klimaatbestendig bouwen op Vinex-terpen | Alle publicaties over klimaatbestendig inrichten, -bouwen en -wonen in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: