donderdag 15 mei 2008

Hoog water in de polder: hoe het Harderbos hierop reageert

Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos. Hoe kunnen waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Dat is het doel van dit experimentele pilot project in de Flevopolders. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Onderzocht zijn de effecten op bodem, vegetatie en bodemfauna. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: