woensdag 16 januari 2008

Kennisdocumenten: fundament voor visstandbeheer en visserij

Voor een ieder die zich professioneel met visstandbeheer en visserij bezighoudt is het van belang om kennis te hebben van de ecologie van vissoorten. Sportvisserij Nederland ontwikkelt kennisdocumenten over vissen waarin alle beschikbare (auto)ecologische informatie is samengevat. Daarnaast bevatten ze ook informatie over de beleidsstatus van de beschreven vissoorten. Willie van Emmerik, bioloog bij Sportvisserij Nederland, gaat in op de totstandkoming van deze documenten. PDF’s van de kennisdocumenten zijn beschikbaar via de website www.sportvisserijnederland.nl. Meer weten? Klik op | details | PDF’s van de kennisdocumenten vissoorten.

Geen opmerkingen: