woensdag 16 januari 2008

Naar een klimaatbestendiger Nederland: Groene Hart als voorbeeld

Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. De ambitie om de regionale problemen in het Groene Hart (op korte termijn) aan te pakken is volop aanwezig. Daarmee moet de lange termijn niet uit het oog verloren worden. Is het Groene Hart 'straks' wel voldoende klimaatbestendig ingericht, zeg anno 2050? Daarover gaat dit rapport. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: