woensdag 9 januari 2008

Amersfoort lag aan zee: waterschapskroniek Vallei & Eem. Deel 1: 777-1616

Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan brengt het Waterschap Vallei en Eem een tweedelige Waterschapskroniek uit. In dit eerste deel van de Waterschapskroniek Vallei en Eem, Amersfoort lag aan zee, schetst de auteur, archivaris van het Waterschap Vallei en Eem, de geschiedenis van het Eemlandschap tot in de zeventiende eeuw. Het moeras wordt geleidelijk drooggelegd en krijgt de naam Eemland. Daartoe behoren ook Leusden, Woudenberg en Renswoude. In het drooggelegde gebied ten zuiden van Amersfoort ontstaan beken. Ten noorden van de stad worden door drooglegging en bedijking de Eempolders gevormd. Daartussen blijft een moerasstrook liggen die de naam Eem krijgt. Door het opdringende water van de Zuiderzee wordt het steeds moeilijker de Eempolders droog te houden. De afvoer van water uit het zuiden naar de ten noorden van Amersfoort gelegen Eem veroorzaakt in en rond de stad afwateringsproblemen. Daarvan zijn veel schriftelijke getuigenissen bewaard. Meer weten? Klik op | details | een exclusief interview met de schrijfster.

Geen opmerkingen: