donderdag 11 oktober 2007

Haal meer uit schoon water: vijf films van vijf minuten

Voorkant website www.kaderrichtlijnfilms.natuurmedia.nlStichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties hebben 5 minuten documentaires laten maken over schoon water. De documentaires gaan over projecten die in perspectief van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geen slecht figuur slaan. In de filmpjes, die zijn gemaakt door stichting Natuurmedia, staat de waterkwaliteit voor natuur en recreant centraal. Ze behandelen voorbeelden hoe het kan. De aanpak: geen ruimte voor water zonder aandacht voor de waterkwaliteit. De vijf filmpjes zijn opgenomen in de Vinkeveense plassen, de Zevenhuizerplas in een Rotterdamse Vinex-wijk, de Hoge Dwarsvaart bij Zeewolde, de Regge bij De Velderberg in Twente en De Leijen, onderdeel van de Friese boezem. De filmpjes laten op deze locaties zien: duikers, kranswieren en krooneenden, een glashelder meer voor zwemmers en snoeken, natuurvriendelijke oevers en hoe Flevoland voorop kan lopen bij klimaatverandering, een riviertje dat 20 km langer wordt en hoe natuur, recreatie en waterkwaliteit hiervan profiteren en ten slotte het nut van helofytenfilters voor het grootste natuurgebied van Friesland

| Details | Website met de vijf films |

Geen opmerkingen: