maandag 29 oktober 2007

Baten van de Kaderrichtlijn Water in het Friese Merengebied

voorkant Friese Merengebied.jpg
Wageningen UR heeft de kosten en baten bepaald van het bereiken van de Kaderrichtlijn Water in het Friese Merengebied. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten groter zijn dat de baten. En daarmee, dat economische argumenten onvoldoende basis zijn om de KRW-maatregelen uit te voeren.

| Details | volledige tekst |

Geen opmerkingen: