woensdag 22 augustus 2007

Scenario's klimaatbeleid

De onzekerheid ten aanzien van het klimaatbeleid dat door andere landen mogelijk gevoerd zal worden, speelt de Nederlandse beleidsdiscussie parten: de beleidsopgave is een wereldwijde en de beleidsopties zijn dus sterk afhankelijk van de beleidsinspanningen van andere landen. Het lijkt daarom zinvol om scenariogewijs alternatieve toekomstige situaties te schetsen. Het doel van deze CPB / MNP notitie is de scenario’s toe te lichten, de uitkomsten voor het jaar 2020 kort te beschrijven en aan te geven in hoeverre de CO2-doelstelling van de EU daarbij nog haalbaar lijkt


>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: