woensdag 22 augustus 2007

Maatschappelijke kosten baten analyse: helder hulpmiddel voor economische afwegingen

Besluiten nemen is afwegingen maken. Geld speelt hierbij een belangrijke rol. Is het in beeld brengen van kosten al niet eenvoudig, de baten zijn vaak moeilijker grijpbaar. Toch is het mogelijk om een heel eind te komen met het inzichtelijk maken van maatschappelijke kosten en baten van maatregelen of projecten. In deze folder maakt u kennis met de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA). Een MKBA levert economische informatie op die bestuurders kunnen gebruiken bij het nemen van besluiten. Op de bijbehorende website www.MKBAinderegio.nl vindt u een werkwijzer voor het opstellen van MKBA's en meer informatie zoals een rekentool, voorbeeldprojecten en verwijzingen naar relevante literatuur

>>Details en volledige tekst

Extra info in
>> Werkwijzer MKBA in de regio
>> Website MKBA in de regio

Geen opmerkingen: