maandag 15 april 2024

Toestand & Trends zwemwater

Op de volgende vragen wordt antwoord gegeven: 1. Zijn er voor locaties in de loop van de tijd relevante veranderingen opgetreden in de belangrijkste (kritische) parameters voor de zwemlocaties in het beheergebied van waterschap Aa en Maas? 2. Is er aanleiding voor aanpassing van het zwemwaterprofiel en/of extra onderzoeks- of monitoring? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: