woensdag 10 april 2024

Influenten en effluenten in de Provincie Utrecht

Rioolwaterzuiveringen beïnvloeden de waterkwaliteit door lozingen van effluent. Om te weten welke stoffen dit zijn is gemeten in het inkomende afvalwater (influent) en het uitstromende, gezuiverde water (effluent) van 24 RWZIs in de Provincie Utrecht. Het onderzoek richt zich op een zo groot mogelijke groep microverontreinigingen. Zo komen niet alleen de bekende stoffen, maar ook de zgn. 'opkomende stoffen' en (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen in beeld. Hiervoor is een Suspect- en Non-Target Screening uitgevoerd (SNTS). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: