maandag 12 februari 2024

Uitheemse rivierkreeften

Uitheemse rivierkreeften zijn inmiddels wijdverspreid aanwezig in de Nederlandse wateren. In de laatste jaren is het besef bij water- en natuurbeheerders gegroeid dat de beesten blijvertjes zijn. Hoe erg is dat? Is het mogelijk de kreeftenpopulatie tot een toelaatbaar niveau terug te dringen? En hoe kan dat het beste worden aangepakt? Diverse publicaties over uitheemse rivierkreeften zijn aan de Hydrotheek toegevoegd. Meer lezen? Klik op | Populatiestudie naar Amerikaanse rivierkreeften in Zuid-Hollandse wateren | Monitoring kreeften 2023 beheergebied HHSK | Artikelen VISionair | Publicatielijst Uitheemse rivierkreeften

Geen opmerkingen: