donderdag 2 november 2023

Voorbij de dijk : keuzes in het waterveiligheidsbeleid

Nu de kans op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, vraagt veiligheid achter de dijken om een bredere aanpak. Maatregelen voor, op én achter de dijk zijn nodig om het landschap zo in te richten, dat het ‘waterkerend’ is. Dat vergt veel meer dan alleen versterking van dijken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: