donderdag 5 oktober 2023

Scherper aan de wind: Koersen op KRW-doelbereik in 2027!

In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd. Onderzocht is hoe het beleid en de uitvoering bij de Brabantse waterschappen is vormgegeven en waar mogelijk restopgaven liggen. Er wordt aan de hand van de bevindingen een aantal belangrijke risico’s kort beschreven en worden aanbevelingen gedaan. Meer lezen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht H2O

Geen opmerkingen: