donderdag 21 september 2023

Systeemintegratie voor stedelijk water; het einde van een sectorale aanpak?

Samenvatting promotieonderzoek van Eva Nieuwenhuis. Systeemintegratie richt zich zowel op de verbinding van fysieke infrastructuren, als op de verbinding tussen de betrokken actoren en de instituties ((on)geschreven regels, gewoonten en opvattingen) die beslissingen van deze actoren beïnvloeden. Velen zien wel de voordelen van integrale oplossingen voor een toekomstbestendig stedelijk waterbeheer, maar het blijkt nog niet eenvoudig om systeemintegratie in de praktijk succesvol uit te voeren. De conclusie van Nieuwenhuis is dat meestal niet de techniek maar de relaties tussen de betrokken personen en (on)geschreven regels en gewoonten van organisaties belemmerend blijken te werken voor het welslagen van systeemintegratie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: