donderdag 12 oktober 2023

KNMI'23 klimaatscenario’s voor Nederland

Het KNMI maakt klimaatscenario's voor een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Op 9 oktober 2023 zijn de KNMI'23-klimaatscenario's gepubliceerd. Deze vervangen de KNMI'14-klimaatscenario's.
De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC -het klimaatpanel van de Verenigde Naties- naar Nederland. De vier nieuwe scenario's schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering. Meer lezen? Klik op | details KNMI publicaties | KNMI'23 klimaatscenario's voor Nederland (rapport en samenvatting) | KNMI'23-klimaatscenario's in het kort (video) | KNMI National Climate Scenarios 2023 for the Netherlands (scientiefic report) | nieuwsbericht KNMI, incl. FAQ

Geen opmerkingen: