maandag 9 oktober 2023

Klimaatmonitor waterschappen 2022

De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2022 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: