dinsdag 30 mei 2023

Case studie Zuid-Holland: 'Analyse grootschalige wateroverlast'

Een casestudie naar wat er kan gebeuren als er een grootschalige neerslaggebeurtenis zou optreden in Zuid-Holland. Op basis van deze studie zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over de methode voor het doen van bovenregionale stresstesten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: