donderdag 2 februari 2023

Varianten toepassing dood hout in stromende wateren

Foto cover Varianten toepassing dood hout in stromende waterenHet inbrengen van dood hout (ook wel beekhout of rivierhout) is inmiddels een vrij gangbare maatregel bij inrichtingsprojecten. Het blijkt echter niet geheel duidelijk hoe deze maatregel in de praktijk uitgevoerd moet worden en op welke manier de maatregel het meeste oplevert voor de ecologie. In dit rapport worden een aantal standaard-varianten ontwikkeld. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: