woensdag 1 februari 2023

Een watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021?

Watercrisis 2021 Meerssen Limburg gezien vanuit de lucht. Bron: www.waterschaplimburg.nlOngeveer 30% van de gevallen neerslag is door de beken afgevoerd naar de Maas. De rest is vastgehouden in onder andere de bodem. Het is belangrijk om de bestaande sponswerking van de bodem te behouden en uit te breiden. De onderzochte maatregelen die genomen kunnen worden in het watersysteem hebben een waterstandsverlagend effect maar kunnen overstromingen tijdens een gebeurtenis zoals in juli 2021 niet voorkomen. Het is daarom belangrijk om ook in te zetten op gevolgbeperking in de vorm van aanpassingen in de ruimtelijke ordening, vergroten van het waterbewustzijn bij burgers en verbeterde crisisbeheersing. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: