donderdag 10 november 2022

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer: tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Foto uitsnede cover Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer: tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapportIn het rapport MER deel 1 zijn varianten voor het versterken van de Waddenzeedijk en de milieugevolgen ervan met elkaar vergeleken. Op grond daarvan is een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief en zijn effecten zullen in het vervolgonderzoek in meer detail worden uitgewerkt en in een MER deel 2 beschreven. In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER deel 1. Ook doet ze aanbevelingen voor het vervolgonderzoek. Meer lezen? | details | volledige tekst | meer publicaties over Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer

Geen opmerkingen: