maandag 3 oktober 2022

Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor aanpassen aan zeespiegelstijging in Nederland

Illustratie cover Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor aanpassen aan zeespiegelstijging in NederlandIn deze studie is meer kennis vergaart over mogelijke maatregelen voor aanpassen aan zeespiegelstijging. De focus ligt op op waterveiligheid en in het bijzonder het versterken/ophogen van dijken, het afvoeren van het rivierwater, sedimentmaatregelen en de verandering van het overstromingsrisico bij alleen onderhouden van de huidige dijken en keringen. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsitem Deltares | artikel NRC

Geen opmerkingen: