dinsdag 12 april 2022

Europees onderzoek vertalen naar het Nederlandse beheer van de rijkswateren

Europese vlaggen. Bron: cover Europees onderzoek vertalen naar het Nederlandse beheer van de rijkswateren : test en geleerde lessenNederlandse beleidsmakers vinden het vaak lastig toegang te vinden tot Europees onderzoek dat ook voor hen relevante resultaten oplevert. In dit rapport wordt een vertalingsmethode van vier stappen beschreven en getest. Die methodiek is toegepast op klimaatadaptatie, meer specifiek het thema 'Duurzaam beheer Grote Wateren' van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: