donderdag 14 april 2022

De stad van 2120: natuurlijk!

Illustratie cover De stad van 2120: natuurlijk!In dit verhaal wordt ingezoomd op een 2 jaar geleden verschenen positief toekomstscenario: 'Nederland 2120', een land dat vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Wat betekent zo’n scenario voor de stad van de toekomst? De auteurs nemen Arnhem als voorbeeld, om te laten zien hoe de stedelijke omgeving er over honderd jaar uit zou kunnen zien. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: