dinsdag 30 november 2021

Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib

Routes van PFAS naar het milieu. Illustratie in Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib: Resultaten van een meetcampagneOp 29 oktober 2021 vond er een webinar plaats waarin een toelichting werd gegeven op de uitkomsten van een onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. Meer info? | details | webinar en presentatie | Meer over PFAS in Hydrotheek.

Geen opmerkingen: