donderdag 25 november 2021

Quick scan advies kunststof heaveschermen dijkversterking Wolferen-Sprok

Afbeelding nieuwsbericht 'Officiële start werkzaamheden dijkversterking Wolferen-Sprok' https://dijkversterkingwolferensprok.nlQuick scan om te beoordelen of alle ontwerpaspecten voor de voorgenomen toepassing van kunststof heaveschermen in voldoende mate zijn beschouwd. De daarbij gestelde onderzoeksvragen zijn: 1. Is de kunststof damwand, zoals in het ontwerp voorzien, een effectieve maatregel tegen piping? 2. Is de kunststof damwand als heavescherm een duurzame maatregel? 3. Kunnen kunststof damwanden op termijn weer verwijderd worden? Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: