dinsdag 9 november 2021

Quickscan Lijnvormige Kerende Elementen

Figuur 1 - Schematische weergave van een bres op verschillende momenten van het bresgroeiproces. De momenten 𝑡0 tot en met 𝑡5 corresponderen met de uitleg hierboven. In: Quickscan Lijnvormige Kerende ElementenMet als ondertitel 'Onderzoek naar de modellering van bresgroei en standzekerheid van Lijnvormige Kerende Elementen Waterschap Rijn en IJssel' beschrijft dit rapport de werkzaamheden en resultaten van een onderzoek dat het Waterschap Rijn en IJssel ondersteunt met hun aannames op het gebied van overstromingssimulaties. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: