donderdag 4 november 2021

Herstellen sieralgen zich van verzuring? Een eeuw monitoring in drie vennen

Illustratie cover Herstellen sieralgen zich van verzuring? Een eeuw monitoring in drie vennenVan 1978 tot 2014 zijn halfjaarlijks sieralgenmonsters genomen in drie Nederlandse vennen om het herstel van verzuring door atmosferische zwavel- en stikstofverbindingen te monitoren. Elke drie maanden werden monsters genomen voor de chemie van het oppervlaktewater van de belangrijkste ionen en nutriënten. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: