woensdag 22 september 2021

Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2020

Foto cover Klimaatmonitor waterschappen: verslagjaar 2020De Klimaatmonitor onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: