donderdag 16 september 2021

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Foto cover Nederland later II - thema klimaatadaptatieDoel van de studie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten voor: • Het landelijke gebied, opgesplitst naar hoog- en laag Nederland en met aandacht voor droogte en watertekorten i.r.t. verdroging, verzilting en bodemdaling. • Het stedelijke gebied met aandacht voor droogte, hittestress en wateroverlast • Het rivierengebied specifiek voor transport over water • Waterveiligheid landelijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: