dinsdag 12 januari 2021

Consultatie geborgde zetels in waterschapsbesturen

Foto cover Open blik, helder beeld Analyse consultatie geborgde zetels in waterschapsbesturenMinister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de beoordeling van het rapport 'Geborgd gewogen - advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen' van de commissie Boelhouwer in kaart laten brengen door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Volgens de minister is nu de gevraagde beslisinformatie voorhanden om in 2021 afwegingen te kunnen maken over eventuele wijzigingen van het stelsel. Meer lezen? Klik op | details | 'Geborgd gewogen - advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen | De stem van het water | Open blik, helder beeld.

Geen opmerkingen: