dinsdag 19 januari 2021

Deltafact Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit

beeldmerk DeltafactDeze STOWA Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope is beperkt tot bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25°C. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Meer STOWA Deltafacts
De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de 'state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit. Alle Deltafacts zijn te vinden | in de Hydrotheek | bij de STOWA

Geen opmerkingen: