woensdag 9 december 2020

'Onze groote rivieren' van de Hydrotheek facebook actie '#Like en #win een boek!' verloot

Winnaar 'Onze groote rivieren' van de Hydrotheek facebook actie '#Like en #win een boek!'Na de verhuizing het boek terug gevonden en 100 volgers. Tijd voor de verloting. Wie wint het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse (1938) 'Onze groote rivieren' van de Hydrotheek facebook actie '#Like en #win een boek!'? De winnaar is Nobby Thys uit Leuven. Gefeliciteerd!

Inmiddels heeft Nobby Thys het boek ontvangen.

"Het is een boek met ingeplakte prenten en het boek ademt hoe de auteur de pracht van het #rivierenlandschap en de #natuur die er voorkomt wil tonen en ook wil wijzen op teloorgang van deze natuur (zoals de Sint-Pietersberg). Er worden enkele planten en dieren vermeldt en meestal beperkt zich dit tot een beperkte omschrijving van de soort en de standplaats of vindplaats. Qua fauna wordt enkel gesproken over erg grote dieren: muskusrat, aalscholver, zeehond en een aantal vogels. Heel opvallend hoe bij het thema grote #rivieren, in die tijd dat de rivieren nog relatief zuiver waren met geen woord gerept wordt over kokerjuffers, waterwantsen, libellen, enz. ", aldus Thys over het boek.

Nobby Thys is zelfstandige/free lance op het vlak van #macro-invertebratenen. Zijn grootste specialisatie zijn de #waterkevers. Hij werkt momenteel samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen aan een Belgische verspreidingsatlas voor 15 waterkeverfamilies.

Veel plezier van het boek!

Geen opmerkingen: