dinsdag 8 december 2020

Kiezelwieren op herbariummateriaal uit het Beekbergerwoud: een retrospectieve milieu-analyse

Figuur 2.2 Ge-hydrologische schematisatie en grondwatersystemen Beekbergerwoud (Hanhart & Maljaars 2011). In: Kiezelwieren op herbariummateriaal uit het Beekbergerwoud een retrospectieve milieu-analyseDe botanicus E.J. Weeda heeft historische abiotische en biotische gegevens van het voormalige Beekbergerwoud gepubliceerd. Aanvullend hierop geeft onderhavig rapport een analyse van historische kiezelwierengegevens, waaruit de waterkwaliteit in het verleden wordt afgeleid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: